Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, adiunkt w Klinice Pulmonologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych otrzymał z wyróżnieniem w 2007 roku.

Problematyką chorób płuc zajmuje się szeroko od 1999 roku, łącząc zdobywane umiejętności z pasją uprawianego zawodu. Bezdech w czasie snu oraz leczenie niewydolności oddychania metodą wentylacji nieinwazyjnej stanowią szczególną przestrzeń jego zainteresowań zawodowych.

Tworzył pierwsze w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie stanowisko do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu.

Nieustająco stara się podnosić swoje kompetencje.

Doświadczenie zawodowe pogłębiał na stypendiach naukowych w McMaster University w Kanadzie oraz Leiden University Medical Centre w Holandii.

Jest członkiem licznych specjalistycznych organizacji medycznych:

  • Sekcji Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
  • Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem,
  • American Academy of Sleep Medicine,
  • European Respiratory Society.

Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz przewodniczącym Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji.

Ukończył certyfikowane kursy w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, organizowane przez European Respiratory Society oraz wiele innych (zarówno polskich, jak i zagranicznych) szkoleń dotyczących tej tematyki, jak również związanych z prowadzeniem nieinwazyjnej wentylacji.

Prowadzi aktywną działalność edukacyjną w tym zakresie.

 

Poniżej znajdą Państwo galerię dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje zawodowe:

dr nauk med. Aleksander Kania
English version