Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika.

Studia na Wydziale Lekarskim ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku w ramach indywidualnego toku studiów. W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2016 - specjalisty chorób płuc. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał z wyróżnieniem w 2015 (tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Wykorzystanie 24-godzinnego monitorowania akcji serca metodą Holtera w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych chorych z ciężką postacią obturacyjnego bezdechu sennego’’).

Posiada wieloletnie, stale pogłębiane doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu, leczeniu niewydolności oddechowej, szczególnie metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz chorób wewnętrznych i chorób płuc.

Jako praktyk, w swej pracy klinicznej poświęca się opiece nad pacjentami, łącząc ją z pracą dydaktyczną wśród studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, prowadząc naukę zawodu lekarza przy łóżku pacjenta.

Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych publikowanych na łamach renomowanych specjalistycznych czasopism.

Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i jego sekcji:

  • Sekcja Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
  • Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP.

dr nauk med. Paweł Nastałek
English version